2024 Turizm Amaçlı Konut Kiralama Yönetmeliği & Başvuru Süreci

Yeni yılla birlikte gündeme gelen turizm amaçlı konut kiralama konusunda özel bir yönetmenlik hazırlandı. Bu yönetmelikte kiralama süreçleri için nelerin gerektiği ve sürecin nasıl işleyeceği detaylı şekilde açıklanıyor. Konutların turizm amaçlı kiralanması faaliyetleri düzenleyen kanun kapsamında hazırlanan yönetmelik, detaylı olarak bu faaliyetler için gerekli olan yasal yükümlülükleri adım adım anlatıyor.

Yönetmeliğe göre, konut kiralamak için turizm amaçlı kiralama izin belgesi almak gerekiyor. İzin belgesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı veya konutun bulunduğu ilin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden talep edilebiliyor. Bu yönetmelik , konutların hangi amaçla kiralandığına bakılmaksızın izin belgesinin alınması zorunlu kılınıyor. 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe giren kanunla birlikte turizm amaçlı konut kiralayacak olan tüm konut sahiplerinin izin belgesi başvurusu yapması gerekiyor. Başvurular e-Devlet üzerinden belli adımlar takip edilerek yapılabiliyor.

Turizm Amaçlı Konut Kiralama Yönetmeliğinin Temel Amacı

Turizm amaçlı konut kiralama yönetmeliği temel olarak konutların turizm amaçlı kiralanmasını yasal düzenlemelerle açıklayan bir yönetmeliktir. Konut kiralama faaliyetlerinde yasal zorunluluk haline gelen izin belgesinin nasıl alınabileceğini açıklanır. İzin belgesi için başvurunun nasıl yapılacağına dair kanun kapsamındaki yönetmelik açıklamalarıyla konut sahiplerinin bilgilendirilmesi amaçlanır. Yönetmelik 25 Ekim 2023 tarihli ve 7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da yer alan 6.maddeye dayanılarak hazırlanmıştır.

Turizm amaçlı konut kiralamak için gerekli olan izin belgesinin ne olduğu, nasıl alınabileceği bu yönetmelikte detaylı olarak açıklanır. Turizm amaçlı konut kiralama yönetmeliğinin detayları oldukça önemlidir. Yönetmeliğe göre izin belgesi almayan konut sahiplerine idari ceza uygulaması yapılacağı açıkça belirtilir.

Yönetmelik Kapsamı ve Kiralama Sürecine Genel Bakış

Turizm amaçlı konut kiralama faaliyetlerini düzenleyen yönetmelikte izin belgesi alma süreci detaylı şekilde ifade edilir. Hangi faaliyetler için izin belgesinin alınması gerektiği yönetmelik kapsamında açıklanan detaylar arasında yer alır. İzin belgesinin kime verileceği ve belgenin nasıl alınacağını yönetmelikte yer alan açıklamalarda görmek mümkündür. İzin belgesi için başvuru ne zaman nereye yapılır sorularının cevabı da yönetmelik kapsamında açıklanan detaylardır.

Başvuru yöntemi hakkında yönetmelikte bulunan açıklamalara göre başvuru sadece e-Devlet üzerinden yapılabilinir. Başvuruda konut çeşidine göre hangi belgelerin verilmesi gerektiği de yönetmelik kapsamında yer alır. Konut çeşitleri ve konut çeşitlerini açıklayan özellikler yönetmelikte açıklanırken yüksek nitelikli konut gibi farklı konutların tanımlanması yapılır. İzin belgesi sahibinin yükümlülüklerini de açıklayan yönetmelikte konut kiralama sürecinde izin belgesinin nasıl kullanılacağı da açıklanır.

turzim amaçlı konut kiralama bir yönetmelik olarak yürürlüğe girdi

Turizm Konutu Kiralarken Bilinmesi Gereken Yasal Dayanaklar

Turizm konutu kiralama faaliyetlerini düzenleyen 25 Ekim 2023 tarihli ve 7464 sayılı kanun kiralama yapan konut sahiplerinin yükümlülüklerini ortaya koyar. Kanuna göre kiralama yapabilmek için izin belgesi almak yasal zorunluluktur. Kanunda belirtildiği üzere konutun bulunduğu bina, başvuru yapılan konut sayısı, konut çeşidi, başvuru sahibinin niteliklerine göre izin belgesi için verilecek belgeler değişir. İzin belgesi olmadan yapılan kiralamalarda her konut için yüz bin Türk Lirasından başlayan idari para cezaları uygulanacaktır. Turizm amaçlı olarak konut veya konutlarını kiralamak isteyen herkes kanun gereği bu izin belgesini almak zorundadır. Turizm amaçlı konut kiralarken bileniz gereken en önemli şey tüm düzenlemelerin kanunlar kapsamında yaptırımı olan düzenlemeler olduğudur.

Yönetmeliğin Tanımladığı Önemli Terimler ve Anlamları

Yönetmelikte geçen Bakan, Kültür ve Turizm Bakanını ifade eder Bakanlık ise Turizm ve Kültür Bakanlığı’nı tanımlar. İl Müdürlüğü, konutun yer aldığı ilin kültür ve turizm müdürlüğü anlamına gelir. İzin Belgesi, konutun turizm amaçlı olarak yüz gün veya yüz günden daha kısa süreyle kiralanması amacıyla düzenlenen izin belgesidir. Yönetmelikte geçen kanun ise 25 Ocak 2023 tarihli ve 7454 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna İşaret eder. Konutun mülkiyetine sahip olan kişi yönetmelikte kiraya veren olarak geçer. Konut işletmesi ise yüksek nitelikli konutların kiralanma sürecinde belge düzenleyebilecek yönetim işletmesidir. Kira sözleşmesini yapan tüzel ve gerçek kişiler kullanıcı olarak adlandırılır. Yönetmelikte geçen yüksek nitelikli konut kanunlar gereğince belli niteliklerle tanımlanmış konut çeşididir.

Turizm Konutu İzin Belgesi için Adım Adım Başvuru Süreci

Turizm amaçlı olarak kiralama izin belgesi için yapılacak olan başvurular sadece e-Devlet üzerinden ve Turizm ve Kültür Bakanlığı’na yapılması gerekir. E posta ile ya da elden yapılacak başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli tüm belgelerin pdf olarak hazırlanması gerekir. Başvuru yapılacak konut sayısı beşi, geçerse işyeri açma ruhsatı almak şarttır. Farklı konut tipleri için farklı belgeler hazırlanmalıdır. Kiraya veren gerçek kişi ve tüzel kişilerin hazırlayacağı belgeler de farklıdır. Müstakil konutlar, birden fazla bölümden oluşan binalardaki konutlar, yüksek nitelikli konutlar olmak üzere farklı konut tipleri için sağlanması gereken belgeler yönetmelikte açıklanmıştır. Gerekli, belgeler hazırlandıktan sonra e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilir. Kültür ve Turizm Bakanlığı e-Devlet üzerinden başvuruları kabul edilir. Ayrıca e-Devlet üzerinden yapılan başvuru için de e-Devlet girişine ait kullanıcı adı ve şifresi zorunludur.

İzin Belgesi Almanın Yol Haritası: Gerekli İşlemler

Turizm amaçlı konut kiralama izin belgesi alacak tüzel ve gerçek kişiler için başvuru koşulları değişir. Gerçek kişilerin yapacakları başvurularda TC kimlik kartı ya da nüfus cüzdan fotokopisi gerekir. Başvuru yapacak gerçek kişi yabancı uyruklu ise pasaport fotokopisi gibi kimlik bilgilerinin olduğu bir belge ibraz edilmesi gerekir. Ticaret sicili olan tüzel kişiler vergi kimlik numarası, MERSİS numarası ya da ticaret sicil numarasıyla başvuru yapabilir. Başvuru sadece e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilir. Bu nedenle başvuru yapacakların e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi olması gerekir. E-Devlet üzerinden başvuru yapmadan önce istenen belgeler pdf olarak hazırlanmalıdır. Konut tipine göre başvuruda hazırlanacak belgeler değişebilir. E-Devlet üzerinden izlenecek adımlarla belge başvurusunu yapmak mümkündür.

İzin Belgesi Sürecinde Gerekli Dokümanlar

Başvuruda sunulacak belgeler konutun bulunduğu binaya, konut sayısına, yüksek nitelikli konut olup olmamasına, başvuru sahibinin niteliklerine bağlı olarak değişir. Kiraya veren tüzel ya da gerçek kişi olabilir. Bu durumda başvuruda kimlik belirtme kriterleri farklı olur. Genel olarak kimlik belgeleri, tapu örneği ve paylı mülkiyet durumunda imzalı beyanname gibi belgelerin doküman olarak sunulması gerekir. Yüksek nitelikli konutlar için konutun yüksek nitelikli konut olduğunu gösteren belge eklenir. Başvurunun vekâleten yapılması durumunda noter tarafından düzenlenmiş vekaletname örneği de sunulacak belgeler arasında yer alır.

turizm amaçlı konut kiralama yönetmeliğinde gereken evraklar

İzin Belgesinde Bulunması Zorunlu Bilgiler

İzin belgesinde belge sahibinin adı ya da ticaret unvanı gibi bilgiler yanında konutun bulunduğu ilin plaka koduyla başlayan belge numarası da yer alır. Ayrıca konutun adresi ve konutta konaklayabilecek azami kişi sayısı gibi bilgilerin de bulunması gerekir. Konutun Bakanlık denetiminde olduğunu gösteren soğuk damga işaretli plaketin konutun girişine asılması da gerekir. Kriterlere aykırılık olması durumunda idari para cezası uygulanacak. İzin belgesi alabilecek konutların bazı nitelikleri taşımasına dikkat edilir ve izin belgesini alan başvuru sahiplerinin uyması gereken kurallar da bulunur. Kiraya verilecek konutun da bazı asgari özelliklere sahip olması yönetmelik kapsamında istenir.

Turizm Amaçlı Konutlarda Plaket Standartları

Soğuk damga ile işaretlenmiş ve Bakanlık tarafından hazırlanmış olan plaketin konut girişine asılması zorunlu bir işlemdir. Bu plakette konutun Bakanlık tarafından denetimine tabi olduğu bilgisi yer alır. Plaket üzerinde “Turizm Amaçlı Konut” ibaresi bulunur. Konutun adresi, izin belgesi tarihi, konutun bulunduğu il plakasıyla başlayan belge numarası plakette yer alan diğer bilgilerdir. Plaket düzenlenmesi Bakanlık tarafından tüm konutlar için geçerli olacak şekilde yapılır. Turizm amaçlı kiralanan tüm konutların girişinde bu plaketin yer alması gerekir. Plaket izin belgesini alan ve denetlemeye tabi olan konutlar için Bakanlık tarafından verilir.

Plaket Düzenlemesi ve Önemi

Turizm amaçlı konut kiralama izin belgesini alan konutlar için bu durumu gösteren plaket düzenlenir. Plaket düzenlenmesini Bakanlık ilgili kanuna göre yapar. Kanun gereğince kiralanacak konutu tanımlayan ve denetlenmiş olduğunu belirten plaketin düzenlenmesi zorunludur. Plaket konutun Bakanlık tarafından denetlendiğinin ve kiralamaya uygun olduğunun göstergesidir. Bu nedenle konut girişinde plaket olması oldukça önemlidir. Yasal zorunluluk olarak plaketin konut girişe asılması gerekir. Plaket konutun turizm amaçlı kiralanabileceğine dair izin belgesi aldığını kanıtlar. İzin belgesi olmayan konutlar için yüksek miktarda para cezası uygulanacağından plaket düzenlenmesi ve gerektiği gibi konut girişine asılması çok önemlidir. Plaket üzerinde yer alan bilgiler konutun kiralama olanaklarını tanımladığı gibi konutun izin belgesi olduğunu da gösterir.

Kiralama Yapılacak Konutlarda Aranacak Asgari Özellikler

Turizm amaçlı kiralaması yapılacak konutların kanun gereği belirlenmiş belli nitelikleri taşıması gerekir. Yönetmeliğin dokuzuncu maddesinde açıklanan detaylara göre kiraya verilecek konutlarda bulunması gereken temel nitelikler vardır. Konutlarda en az bir yatak, mutfak, tuvalet-banyo ve yaşam alanı bulunmalıdır. Soğuk ve sıcak su, bakımlı ve temiz mobilyalar, donanımlı cihazlar, yangın söndürücüler, duman dedektörleri ve acil durum planı konutlarda olması gereken temel nitelikler arasında yer alır. Kiralama yapılacak konutlarda insan sağlığını korumaya yönelik temiz ve bakım alan oluşturulmalıdır. Kiralama yapılacak konutların temel olarak konaklama standartlarını karşılaması gerekir. Konaklama kapasitesi açısından her yatak odası için iki kişi hesaplanır.

Konut Nitelikleri ve Standartlar

Kiralama yapılacak konutların konaklama açısından belli bir kalite standardını karşılaması gerekir. Konutta kalacak kişilerin konforlu ve rahat olması için mobilyalardan, çarşaflara kadar her konfor detayının kalitesi yüksek olmalıdır. Temizlik ve bakım oldukça önemlidir. Konutta bulunan tüm ev araç gereçlerinin çalışır durumda olması gerekir. Yaşam alanı, mutfak, yatak odası, tuvalet-banyo standart olarak bir konutta olması gereken bölümlerdir. Yatak odası sayısına göre konutta konaklayacak kişi sayısı belirlenir. Konutun tanıtım ve pazarlamasında konutun izin belgesi okunabilir şekilde yer almalıdır. Tanıtımda konutun konumu, site ve apartman yönetimi tarafından belirlenen kurallar, konutun teslim alma ve kullanım süresi, temizlik hizmeti verilip verilmediği bilgilerinin olması gerekir.

İzin Belgesi Sahiplerinin Sorumlulukları ve Yükümlülükleri

İzin belgesi alan konut sahipleri kanun gereğince belli yükümlülüklere sahiptir. İzin belgesi sahibin konutu dokuzuncu maddedeki niteliklere sahip olarak kiraya vermesi gerekir. Konutlarda kiracı değişimi süreçlerinde gerekli temizlik ve bakımların yapılması konut sahibinin sorumlulukları arasında yer alır. İzin belgesi sahibi site ve apartman kurallarını çevrimiçi ortamda kiracılara bildirmelidir. Kimlik Bildirme Kanunu ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince yapılması gerekenlerin yapılması da konut sahibinin görevidir. İzin belgesi sahibi kiralayacağı konutun girişine verilen plaketi mutlaka asmalıdır. Konut sahipleri konutun odalarını ayrı ayrı kiraya veremez. Böyle bir kiralama durumunda ceza ödemek zorunda kalınır.

Kiralama Yapacakların Bilmesi Gereken Yükümlülükler

Turizm amaçlı konut kiralamak isteyenlerin genel olarak yönetmelik içeriğini bilmesi avantaj sağlar. Konut sahibinden yönetmelik dışı kiralama isteklerinde bulunulmaması gerekir. Kiralanan konutta kanuna göre belirtilen kişi sayısından fazla kişi kalmamalıdır. Kiralama yapan kişiler site ve apartman yönetimi kurallarına uymalıdır. Kiralama sürecini aşmadan konutun boşaltılmasında dikkat edilmelidir. Kiralama yönetmeliğine uygun villa kiralama standartlarını sitemizden villa kiralarken kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

Turizm Konutlarının Tanıtımı ve Bilgilendirme Yöntemleri

Turizm konutlarının tanıtımında konutun izin belgesi örneğinin okunaklı şekilde yer alması gerektiği yönetmelikte yer alır. Konutun tanıtımında konutun kapasitesi, konutun konumu, balkon ya da teras olup olmadığı, yatak odalarındaki yatakların kaç kişilik olduğu, tefriş malzemeleri, yemek hazırlama olanakları, ısıtma ve soğutma sistemleri, çamaşır makinesi-kurutma makinesi gibi gereçlerin var olduğu, internet olanakları, evcil hayvan kabul edilip edilmediği gibi bilgilerin bulunması gerekir. Site ve apartman kuralları hakkında da detaylı bilgiler tanıtımda yer almalıdır. Yazılı kurallar çevrimiçi olarak kiracılara iletilmelidir. Tanıtım dijital kanallar vasıtasıyla da basılı yayın olarak da yapılabilir.

Etkili Tanıtım Stratejileri

Konutlarını kiraya vermek isteyen konut sahipleri çeşitli kampanyalarla konutlarını tanıtabilir. Popüler dijital mecralarda tanıtım yapmak oldukça etkili olacaktır. Sosyal medyada tanıtım yapmak etkili tanıtım yöntemleri arasında ilk sırada yer alır. Doğru sitelerde konut tanıtımı yapmak da oldukça önemlidir. Güvenilir sitelerde konut tanıtımı yapmak gerekir. Kiralama yapacak tüketicilerin kiralık konuta güvenilir yollarla ulaşmasına dikkat edilmelidir. Konut tanıtımda ne kadar ayrıntıya yer verilirse kiralama yapacak kişilerin dikkatini çekmek o kadar kolaylaşır. Konutun özellikleri detaylı şekilde tanıtımlarda yer almalıdır.

Turizm Konutları Kiralamada Denetlemeler ve Yaptırımlar

Turizm konutları kiralama faaliyetleri kanun kapsamında düzenlenmiştir. Valilik, kanun kapsamında uygulanacak yaptırımlar doğrultusunda denetleme yapar. İzin belgesi alan konutların izin belgesi aldığı andan itibaren niteliklerini koruması zorunludur. Denetimler valilik tarafından görevlendirilen personel tarafından yapılır. Denetimlerde yapılan analizler sonucunda raporlar hazırlanır. İzin belgesi olan tüm konutlar iki yılda bir periyodik olarak denetlenir. Asgari nitelikleri korumayan ilgili konutlar içinse belirlenen cezai yaptırımlar uygulanır. Yüksek nitelikli konutların denetimi Bakanlık tarafından yapılır. İzin belgeli konutların tüm belgeleri dijital arşivde saklanır. Ayrıca konut tanıtımlarında kanuna uygunluk da denetlenir. Konut tanıtımların tüketici haklarını koruyan bilgilerin olması gerekir.

turzim amaçlı konut yönetmeliğinde kiralanacak villa standartlara uymalıdır

İhlaller ve Yaptırımlar: Kaçınılması Gereken Durumlar

İzin belgesi olan konutlar iki yılda bir denetlenir. Denetlenen konutların asgari niteliklerini koruması gerekir. Asgari niteliklerini korumayan konutlar için para cezası uygulamaları yapılır. Belge alındığında konutların sahip olduğu nitelikler daha sonraki zamanlarda aynı şekilde korunmalıdır. Konut odaları ayrı ayrı kiraya verilemez. Odaların ayrı ayrı kiraya verilmesi durumunda idari yaptırımlar uygulanır. İzin belgesi sahiplerinin Bakanlık tarafından verilen plaketi okunur şekilde konut girişinde tutması gerekir. Konut denetimlerinde temizlik ve bakım eksikleri gibi eksikler tespit edilirse konut asgari niteliklerini koruyamamış sayılır. Konutlarda kapasiteyi aşan kişi kalması da denetimde tespit edilirse ceza verilir.

Turizm Konutlarının Arşivlenmesinde Uygulanacak Prosedürler

Turizm konutlarının izin belgesi alırken sunduğu belgeler dijital olarak arşivlenir. Bu arşivlere göre sonraki denetimlerde konutun niteliklerini koruyup korumadığı tespit edilebilir. Bakanlık konutlar için istediği belgeyi talep edebilir. Bakanlık çevrim içi uyarılar yaparak konutların tanıtımının yapılmasını ya da yapılan reklamların kaldırılmasını isteyebilir. Arşivlemede kullanılan belgeler pdf olarak alınır. Tüm pdf belgeler Bakanlık arşivinde saklanır. Konutların takibi ve denetiminde ortaya çıkan raporlar da dijital arşivde yerini alır. Dijital arşivlerde konutlarla ilgili ilk tespitler, nitelikleri, belge sahibinin kimlik bilgileri, denetim raporları gibi belgeler bulunur.

Yönetmelikle İlgili Düzenleme Yetkisi ve Uygulama Alanı

Uygulamadaki standartları belirlemek ve uygulamada çıkabilecek sorunları çözmek için Bakanlık görevlendirilmiştir. Yönetmelik düzenlenmesi ve uygulamaların yetki Bakanlık kapsamındadır. Bakanlık uygulama sürecinde belge sahiplerinde her türlü belge ve bilgi talebinde bulunabilir. İzni olmayan konutların tanıtım ve pazarlama içeriklerinin kaldırılması için Bakanlık çevrimiçi uyarılar yapabilir. İki yılda bir yapılacak denetimlerde Bakanlık yönetmeliğe göre konut niteliklerini denetler. Bu denetlemeler sonucunda raporlar hazırlanır. Düzenli denetimler sonucunda hazırlanan raporlar ve öneriler belge sahiplerine iletilir. İzin belgesi olan konutların izin belgesi aldığı zaman sahip olduğu nitelikleri sonraki denetimlerde de koruması gerekir.

Düzenleme Yetkisinin Kapsamı ve Sınırları

Yetki ve karar alma konusunda Bakanlık geniş olanaklara sahiptir. Bakanlık izin belgesi almış konutlar için istediği bilgilere ve belgelere ulaşma hakkına sahiptir. Bakanlık izin belgesi sahiplerinden istediği belgeleri ve bilgileri talep edebilir. Turizm amaçlı konut kiralama faaliyetlerini denetleme görevi Bakanlık görevlerine dâhil edilmiştir. Bakanlık tarafından konutlara denetim yapılarak analizler ve raporlar ortaya çıkartılır. İzin belgesi sahiplerinin izin belgesinde belirttikleri tüm nitelikleri koruması gerekir. Bakanlık denetimlerinde bu nitelikleri tek tek inceler. Konutta bulunan mobilyalardan konut internet olanaklarına kadar her detay araştırılır. Villa kiralama sürecinde Villa Reyonu’nu tercih ederek denetimi yapılmış izin belgeli konut seçeneklerini tercih edebilirsiniz.

Geçici Madde: Mevcut Konutların Yüksek Nitelikli Statüye Geçişi

1 Ocak 2024 tarihinden önce belli hizmetleri sunan konutlar yönetmeliğin yüksek nitelikli konutlara yönelik hükümlerine tabi olur. Mevcut konutlar yüksek nitelikli statüye geçer. Kat mülkiyeti kütüğünde gösterilen yönetim planına göre belli özelliklere sahip olan konutlar yüksek nitelikli konut yükümlülüklerine göre değerlendirilir. Bir konutun yüksek nitelikli konut sayılması için bazı hizmetleri sunuyor olması gerekir. Resepsiyon, temizlik hizmetler, güvenlik, çamaşırhane, kuru temizleme, spor salonu ve yüzme havuzu gibi hizmetlerin bulunduğu konutlar yüksek nitelikli konut niteliğine sahip olur.

Yönetmeliğin Yürürlüğe Giriş Tarihi ve Ayrıntıları

Turizm amaçlı konut kiralamaya ilişkin yönetmelik 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik konut kiralamak için alınması gereken izin belgesi ve izin belgesine yönelik yaptırımlar gibi detayları içerir.

Yönetmeliğin Yürütülmesinde Yetkili Organlar ve Süreç

Yönetmeliğin hükümlerini Turizm ve Kültür Bakanlığı yürütür. Konut denetimleri iki yılda bir valiliğin görevlendirdiği personeller tarafından yapılır. Bakanlık, yönetmelik uygulamalarında izin belgesi sahiplerinden istediği belge ve bilgileri talep edebilir. İzin belgesi almayan ve aldığı halde yönetmelik uyarınca belirtilen kurallara uymayan konutlara idari para cezası uygulanır.

Popüler Yazlık Villa Bölgelerimiz
×Lütfen İletişime Geçmek İstediğiniz Müşteri Temsilcisini Seçiniz
Menü
İdeal Villanı BulYENİ
Villa Ara
×REZERVASYON OLUŞTUR
Giriş Tarihi
Çıkış Tarihi
Tarihler Müsait
Giriş Saati :Çıkış Saati :
  • İndirim
  • İndirim
  • Temizlik Ücreti
  • Isıtma Ücreti
  • Toplam Tutar
  • Ön Ödeme
  • Girişte Kalan (Nakit olarak alınır)
Toplam
×
UYGUNLUK TAKVİMİ
Müsait
Opsiyon
Dolu Günler
Giriş-Çıkış
Özellik
Sizi Arayalım
WhatsApp
Talebiniz AlındıSizi En Kısa Zamanda Arayacağız.
x
Sizi arayalım!Müşteri temsilcimiz ile konuşun...

Sizi arayabilmemiz için telefon numaranızı girin ve ne zaman konuşmak istediğinizi seçin